Ullerslevvej 26 | 4900 Nakskov | Tlf. 5493 9250
Mail >>

Kvalitet

Nakskov Maskinindustri er fokuseret på at give vores kunder den bedste service og produkter af høj kvalitet. Vi arbejder målrettet på at opfylde vores kunders krav og ønsker.

Kvaliteten af de fremstillede produkter skal være i overensstemmelse med aftalte kundespecifikationer. For at afklare disse, har vi altid en dialog med kunden om den enkelte opgave.
 
En del af vores strategi er derfor løbende at investere i den bedste teknologi indenfor branchen.
Det er endvidere vigtigt for os gennem uddannelse og træning at sikre, at den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne leve op til vores kvalitetsmålsætning.
Vores medarbejder har naturligvis de nødvendige certifikater og har stor erfaring med at arbejde efter strenge hygiejniske krav.
 
Virksomheden arbejder efter retningslinjerne ISO 9001 og ISO 14001
 
Kvalitetsledelse
Vi evaluerer løbende vores kvalitets-styringssystem og følger op på virksomhedens leveringssikkerhed og kvalitetsforbedringstiltag.
Nye opgaver vurderes grundigt for at sikre, at de er egnede til virksomhedens produktionsudstyr og at vi har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

Lovpligtig fødevareregistrering

I henhold til Fødevareloven §26 Lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelse nr. 149 skal virksomheder, som har indførelse eller fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

 
Nakskov Maskinindustri har modtaget den lovpligtige registrering fra Fødevarestyrelsen og kan derfor også fremover levere produkter bestemt til kontakt med fødevarer. Du kan hente vores seneste kontrolrapport under Download.